ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-1

કૃતિ: પ્રિયજન
સર્જક:  વિનેશ અંતાણી
વક્તા: શ્રી રવીન્દ્ર પારેખ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-2

કૃતિ: કૃતિ: ડેઝર્ટ ફ્લાવર
સર્જક:  શ્રી વારિસ  ડીરી
વક્તા: શ્રી યામિની વ્યાસ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-3

કૃતિ:  બર્ડ કૉટેજ
સર્જક: ઈવા મેયર
આસ્વાદ:  ડૉ. શૈલી વ્યાસ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-4

કૃતિ: રાધા , કુંતી , દ્રૌપદી
સર્જક:  શ્રી અરુણા ઢેરે
વક્તા: શ્રી એશા દાદાવાળા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-5

કૃતિ: તાજા કલમમાં એ જ કે…
સર્જક: ડૉ. મુકુલ ચોકસી
વક્તા: શ્રી દિલીપ ઘાસવાલા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-6

કૃતિ: કહેવું કશું નથી….
સર્જક: શ્રી હરીશ ઠક્કર
વક્તા: શ્રી પ્રશાંત સોમાણી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-7

કૃતિ: “સુરત મુજ ઘાયલ ભૂમિ ”
સર્જક: શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા
વક્તા: ડો. રેખા ભટ્ટ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-8

કૃતિ: વસુંધરાના વહાલાં- દવલાં
સર્જક: રાષ્ટ્રીય શાયર
વક્તા: શ્રી દેવાયત ગાગિયા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-9

કૃતિ – वो अब भी पुकारता है।
સર્જક – पीयूष मिश्रा
વક્તા – શ્રી ધ્વનિલ પારેખ.

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-10

કૃતિ: WINGS OF FIRE
સર્જક:  ડૉ. કલામ
વક્તા: શ્રી કશ્યપ મહેતા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-11

કૃતિ: The Unwomanly Face of War
સર્જક : Svetlana Alexievich
વક્તા: શ્રી વિશાલ ભાદાણી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-12

કૃતિ: દીપનિર્વાણ
સર્જક : મનુભાઈ પંચોલી ‘દર્શક’
વક્તા: ડૉ. નીતિન ભિંગરાડીયા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-13

કૃતિ: સોક્રેટિસ
સર્જક: મનુભાઈ પંચોળી  ‘દર્શક’
વક્તા: શ્રી મનસુખ સલ્લા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-14

કૃતિ : દુખીયારાં
સર્જક : વિક્ટર હ્યુગો
અનુવાદ: શ્રી મૂળશંકર મો. ભટ્ટ
વક્તા :  શ્રી કિશન પટેલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-15

કૃતિ: क्या भूलूं क्या याद करूं?
સર્જક: – हरिवंशराय बच्चन
વક્તા: શ્રી પ્રજ્ઞા વશી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-16

કૃતિ : સળગતાં સૂરજમુખી
મૂળ કૃતિ : lust for life
સર્જક : વિન્સેન્ટ વાન ગોઘ
અનુવાદક : વિનોદ મેઘાણી
વક્તા: શ્રી કપિલદેવ શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-17

કૃતિ : THE LOST RIVER On the trail of SARASVATI
સર્જક :Michel Danino
વક્તા : શ્રી હેમંત ચોકસી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-18

કૃતિ : ઈડલી, ઓર્કિડ અને મનોબળ
સર્જક : વિઠ્ઠલ વેંકટેશ કામત.
વક્તા :  શ્રી જયનારાયણ વ્યાસ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-19

કૃતિ : શિખંડી
સર્જક : શ્રી વિનોદ જોષી
વક્તા : ડૉ. શક્તિસિંહ પરમાર

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-20

કૃતિ : The Little Prince
સર્જક : Antone de Saint – Exupery
વક્તા : શ્રી દર્શન જરીવાલા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-21

કૃતિ : દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ
સર્જક : ગાંધીજી
વક્તા : ર્ડો .તીર્થેશ મહેતા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-22

કૃતિ :The Krishna Key
સર્જક : શ્રી અશ્વિન સાંઘી
વક્તા: શ્રી પરખ ભટ્ટ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-23

કૃતિ: ‘ મીરા યાજ્ઞિકની ડાયરી ‘
સર્જક: શ્રી બિંદુ ભટ્ટ
વક્તા: શ્રી ઉમા પરમાર

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-24

કૃતિ : વિદિશા
લેખક : શ્રી ભોળાભાઈ પટેલ
વક્તા :  ડો.વિપુલ પુરોહિત

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-25

કૃતિ : પ્રતિનાયક (ભાગ-૧)
લેખક : શ્રી દિનકર જોષી
વક્તા : શ્રી રાજેશ ઢબુવાલા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-26

કૃતિ : પ્રતિનાયક (ભાગ-૨)
લેખક : શ્રી દિનકર જોષી
વક્તા : શ્રી રાજેશ ઢબુવાલા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-27

કૃતિ: હવા પર લખી શકાય
સર્જક: શ્રી શોભિત દેસાઈ
વક્તા: શ્રી સુરેશ વિરાણી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-28

કૃતિ: દિવાસ્વપ્ન
સર્જક: શ્રી ગિજુભાઈ બધેકા
વક્તા: શ્રી વસુમતી દવે

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-29

કૃતિ: અમૃતા ઇમરોઝ એક પ્રેમ કહાની
સર્જક: શ્રી  ઉમા ત્રિલોક
અનુવાદ: શ્રી ભદ્રાયુ વછરાજાની
વક્તા: શ્રી જનાર્દન દવે

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-30

કૃતિ: A PROMISE LAND
સર્જક: શ્રી બરાક ઓબામા
વક્તા: શ્રી નરેશ કાપડિયા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-31

કૃતિ : ચક્રથી ચરખા સુધી
સર્જક: શ્રી દિનકર જોષી
વક્તા: શ્રી પંકજ સવાઈ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-32

કૃતિ: “બોયઝ ટાઉન/ ઊંડા અંધારેથી”
સર્જક: ફુલ્ટન ઑસ્લર- વીલ ઑસ્લર
અનુવાદ: પ્રો.કુંજવિહારી મહેતા
વક્તા: ડો.સ્વાતિ મહેતા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-33

કૃતિ: પહેલો ગિરમીટિયો
સર્જક: ગિરિરાજ કિશોર
અનુવાદ: મોહન દાંડીકર
વક્તા: ડો. નરેશ શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-34

કૃતિ: Editor unplugged
સર્જક: શ્રી વિનોદ મહેતા
વક્તા: શ્રી વિક્રમ વકીલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-35

કૃતિ : મેઘદૂતમ
સર્જક : કવિ કાલિદાસ
વક્તા : શ્રી જય વસાવડા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-36

કૃતિ : ‘The Razor’s Edge’
સર્જક : W. Somerset Maugham
વક્તા : ડો. ચૈતન્ય દેસાઈ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-37

કૃતિ : ગુજરાત નો નાથ
સર્જક : શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી
વક્તા : શ્રી કપિલદેવ શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-38

કૃતિ: લોક રામાયણ (ભાગ-૧)
વક્તા: શ્રી પ્રવિણ સોલંકી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-39

કૃતિ : મેન્સ સર્ચ ફોર મિનિંગ
સર્જક : વિક્ટર ઈ ફ્રેન્ક્લ
વક્તા : શ્રી આશા શાહ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-40

કૃતિ : WITH CYCLISTS AROUND THE WORLD
સર્જક : Adi B. Hakim, Jal P. Bapasola, Rustom B. Bhumgara
વક્તા : શ્રી આશિષ વકીલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-41

કૃતિ: SIDDHARTHA
સર્જક: HERMANN HESSE
વક્તા: શ્રી જનાન્તિક શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-42

કૃતિ: BLINDED by SCIENCE
સર્જક:MATTHEW SILVERSTONE
વક્તા: ડૉ. પરેશ શાહ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-43

કૃતિ : લોક રામાયણ( ભાગ-૨)
વક્તા : શ્રી પ્રવિણ સોલંકી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-44

કૃતિ: ઘડતર અને ચણતર
સર્જક:શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ
વક્તા: શ્રી મનસુખભાઈ સલ્લા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-45

કૃતિ: ધ મહાભારત
સર્જક: પિટર બ્રૂક
વક્તા:શ્રી રમણ સોની

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-46

કૃતિ : પ્રકાશનો પડછાયો
સર્જક : શ્રી દિનકર જોષી
વક્તા : ડૉ.જગદીશ પટેલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-47

કૃતિ:શૂરાનો મારગ
સર્જક: શ્રી પ્રકાશ લોથે
અનુવાદ: શ્રી અશોક વિદ્વાન્સ
વક્તા:ડૉ. મીનલ દવે

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-48

કૃતિ:દ્રૌપદી
સર્જક: શ્રી પ્રતિભા રાય
અનુવાદ: શ્રી જયા મહેતા
વક્તા: ડૉ. સ્વાતિ ધ્રુવ નાયક

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-49

કૃતિ: WUTHERING HEIGHTS
સર્જક: EMILY BRONTE
વક્તા:ડૉ. પ્રફુલ્લભાઈ દેસાઈ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-50

કૃતિ: નામરૂપ
સર્જક: શ્રી અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ
વક્તા : શ્રી યોગેશ જોષી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-51

કૃતિ: પૃથ્વીવલ્લભ
સર્જક: શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી
વક્તા: ડૉ. કાર્તિકેય ભટ્ટ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-52

કૃતિ : વાસાંસિ જીર્ણlનિ
સર્જક : શ્રી દેવાંગી ભટ્ટ
વક્તા : શ્રી રામ મોરી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-53

કૃતિ: Macbeth
સર્જક : William Shakespeare
વક્તા : શ્રી સોનલ વૈદ્ય

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-54

કૃતિ: निर्मला
સર્જક: प्रेमचंद
વક્તા: શ્રી રેખા શાહ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-55

કૃતિ: પોલીએના
સર્જક: એલીનોર પોર્ટર
વક્તા: દિશા સંઘાણી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-56

કૃતિ : તત્વમસિ
સર્જક : શ્રી ધ્રુવ ભટ્ટ
વક્તા: શ્રી ઉષા ઉપાધ્યાય

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-57

કૃતિ:राग दरबारी
સર્જક :श्रीलाल शुक्ल
વક્તા : શ્રી ઉર્વીશ કોઠારી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-58

કૃતિ: આઠો જામ ખુમારી
સર્જક: અમૃત ‘ઘાયલ’
વક્તા: શ્રી વિનોદ જોષી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-59

કૃતિ: ‘1984’
સર્જક:GEORGE ORWELL
વક્તા: ડૉ. ધર્માંશુ વૈદ્ય

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-60

કૃતિ: વિશ્વશાંતિની ગુરુકિલ્લી
સર્જક: શ્રી મનુભાઈ પંચોળી (દર્શક)
વક્તા: ડૉ. કેતન ભરડવા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-61

કૃતિ: જટાયુ
સર્જક: શ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર
વક્તા: શ્રી સંજય પટેલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-62

કૃતિ: સમયદ્વીપ
સર્જક : ભગવતીકુમાર શર્મા
વક્તા : વિજય પટેલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-63

કૃતિ: ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકની આત્મકથા
સર્જક: શ્રી ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક
વક્તા: ડૉ. રમેશ ઓઝા

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-64

કૃતિ: છિન્નપત્ર
સર્જક: શ્રી સુરેશ હ. જોષી
વક્તા: ડૉ. જગદીશ કંથારિઆ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-65

કૃતિ: નિ:સંગ સમ્રાટ
સર્જક : શ્રી સુનીલ ગંગોપાધ્યાય
વક્તા : શ્રી બકુલ ટેલર

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-66

કૃતિ : કુંવરબાઈનું મામેરું
સંપાદક : શ્રી ચંદ્રશંકર ભટ્ટ અને શ્રી પૂર્ણિમા ભટ્ટ
વક્તા : શ્રી મહેન્દ્રસિંહ પરમાર

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-67

કૃતિ : પેરેલિસિસ
સર્જક : શ્રી ચંદ્રકાંત બક્ષી
વક્તા : શ્રી કપિલદેવ શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-68

કૃતિ: શ્રાવણી મધ્યાહને
સર્જક: શ્રી રાજેન્દ્ર શાહ
વક્તા: શ્રી જયદેવ શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-69

કૃતિ: Being Mortal
સર્જક: Atul Gawande
વક્તા: શ્રી સોનલ પરીખ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-70

કૃતિ: પુ. લ. એટલે પુ. લ.
સર્જક: શ્રી અરુણા જાડેજા
વક્તા: શ્રી વિનીત શુક્લ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-71

કૃતિ: સરસ્વતીચંદ્ર
સર્જક: શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
વક્તા: ડૉ. શિરીષ પંચાલ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-72

કૃતિ: બીજરેખા હલેસાં વિના તરતી રહે
સર્જક: શ્રી જયદેવ શુક્લ
વક્તા: શ્રી હર્ષદ ત્રિવેદી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-73

કૃતિ: અકૂપાર
સર્જક: શ્રી ધ્રુવ ભટ્ટ
વક્તા: શ્રી નિખિલ વસાણી

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-74

કૃતિ: चोखेर बाली
સર્જક: श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर
વક્તા: શ્રી દેવાંગી ભટ્ટ

ઓનલાઈન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃતિ રસાસ્વાદન શ્રેણી:- મણકો-75

કૃતિ: ‘કોણ’
સર્જક: શ્રી લાભશંકર ઠાકર
વક્તા: શ્રી મહેન્દ્ર ચોટલીયા