કૃતિ: चोखेर बाली
સર્જક: श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर
આસ્વાદ: શ્રી દેવાંગી ભટ્ટ

294 views