કૃતિ: સરસ્વતીચંદ્ર
સર્જક: શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
આસ્વાદ: ડૉ. શિરીષ પંચાલ

283 views