કૃતિ : ઈડલી, ઓર્કિડ અને મનોબળ

સર્જક : વિઠ્ઠલ વેંકટેશ કામત.

અને આપણને આ કૃતિનો રસાસ્વાદ કરાવશે,

ઇજનેર, અર્થશાસ્ત્રી અને ચિંતક ડૉ. જયનારાયણ વ્યાસ

79 views