કૃતિ:દ્રૌપદી
સર્જક: શ્રી પ્રતિભા રાય
અનુવાદક: શ્રી જયા મહેતા
આસ્વાદ ડૉ. સ્વાતિ ધ્રુવ નાયક

46 views