Loading Events
This event has passed.

ધાર્મિક મહત્વ સમજાવીશું. રંગોળી બનાવી લાવવી. જેમકે કોઇપણ આકારો કાપી તેના પર સુશોભન કરી લાવવી. (દા.ત. પૂઠાં પર સીડી પર રબરની સીટ જેવી કોઇપણ કડક વસ્તુ પર સુશોભન કરવું.) રંગીન કપડાં પહેરીને આવવું. ફટાકડા લાવવા.