Loading Events
This event has passed.

ચારથી પાંચ લીટીના જોડકણાં અભિનય સાથે ગાવાના રહેશે. બાળક જે જોડકણું ગાવાનું હોય તે વર્ગશિક્ષકને લખી મોકલવાનું રહેશે. બાળકોએ શાળાના ગણવેશ (યુનિફોર્મ)માં જ આવવાનું રહેશે.