શ્રીમતી કેસરબેન પૂનમચંદ ગાંધી પ્રાથમિક વિદ્યાલય, જીવનભારતીમાં તારીખ 13/10/2021 ને બુધવારના રોજ શ્રેણી 6 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે નવરાત્રી ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓએ ખૂબ જ રસપૂર્વક ભાગ લઈને ગરબાની રમઝટ જમાવી હતી. આ સ્પર્ધામાં શ્રેણી 6 થી 8 ના શિક્ષકોએ નિર્ણાયક તરીકે ફરજ બજાવી હતી.