જીવન ભારતી સંસ્થા ની ૭૫ વષૅ ની ઉજવણી નિમિત્તે ૬૦૦થી વધુ વિધાર્થીઓ, શિક્ષકો તથા શાળાના સંચાલકો દ્વારા ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.