તા. ૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ને બુધવાનાં રોજ જીવનભારતી મંડળ સંચાલિત સ્પેશ્યલ એજ્યુકેશન ભવનમાં હોળી ઉત્સવ નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓએ પિચકારીના ચિત્રમાં રંગપૂરણીની પ્રવૃત્તિ રસવાટિકામાં કરવામાં આવી હતી. અને વિદ્યાર્થીઓએ પ્રકૃતિના ખોળે શુદ્ધ વાતાવરણમાં તેમની કાર્યશક્તિ ને વાગોળી હતી.