તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ શનિવારે સવારે ૮:૦૦ થી ૯:૩૦ દરમિયાન જીવનભારતી મંડળ સંચાલિત શ્રીમતી કેસરબેન પૂનમચંદ ગાંધી પ્રથમિક વિદ્યાલય કિશોરભવનના શ્રેણી ૧ થી ૫ ના વાલીમિત્રો માટે કાઉન્સેલર શ્રી રશ્મિ ઝા દ્વારા બાળકના પ્રથમ રોલમોડલ માતાપિતા વિષય પર વક્તવ્ય આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૪૦૦ જેટલા વાલીમિત્રોએ આ વક્તવ્યનો ભાગ લીધો હતો.