મો. વ. બુનકી જીવનભારતી બાળભવનમાં તા. ૨૫/૧/૨૦૧૯ ને શુક્રવાર ના રોજ શાળામાં પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં મહેમાનશ્રી તરીકે શ્રી આદિત્યભાઈ ઝાલા અને ડૉ પારૂલ બેન વડગામા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જુ.કે.જી.ના બાળકો દેશનેતા બનીને આવ્યા હતા અને સિ.કે.જી ના બાળકોએ  સુંદર દેશભક્તિ નૃત્યની રજુઆત કરી હતી અને સિ.કે.જી ની વિદ્યાર્થીની ભોજ જીતીક્ષાએ પ્રજાસત્તાક દિન વિશે સ્પીચ આપી હતી. આચાર્યાશ્રી રચના બહેન ચોખાવાળા મહેમાનશ્રીને આવકાર્યા હતા અને ત્યાર બાદ સ્મૃતિ ભેંટ અર્પણ કરી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનો દોર શ્રી ઈલાબહેને સંભાળ્યો હતો.