‘ગાંધી : માય ફાધર’, ફિલ્મમાં ગાંધીનું મુખ્ય પાત્ર ભજવનાર અભિનેતા અને નાટ્યકાર દર્શન જરીવાલાનું વક્તવ્ય જીવનભારતી કુમારભવનના વિદ્યાર્થીઓ અને આચાર્યાશ્રી સાથે….https://jeevanbharati.org/wp-content/uploads/2019/10/WhatsApp-Audio-2019-10-04-at-8.48.52-AM.mp4